Kurs Konsulenttjenester Digital annonsering Referanser Kontakt

Menu
«MICROSOFT WORD - LEVEL 1»
word_2013.jpg

Versjon:                Alle
Forkunnskaper:   Grunnleggende bruk av Word
Varighet:              8 timer, fordelt over flere økter

Dette er et kurs på grunnleggende nivå med fokus på å lære basisfunksjonene i Microsoft Word. En vil samtidig få et generelt innblikk i de mange muligheter som ligger i dette programmet. Gjennom kurset vil en lære å bruke Microsoft Word på en effektiv og riktig måte og bedriften vil på denne måten få mer ut av programvaren.

 

Aktuelle tema

Oppsett – Alternativer, visninger, statuslinjen, lagring
Programvinduet – Hurtigverktøylinjen, kategorien Fil, båndet, navigering
Redigering – Merking, flytting, kopiering, sletting, angremuligheter, søking og erstatning
Formatering – Tegn- og avsnittsformatering, justering, innrykk, lister, tabulatorer, kantlinjer
Sideformatering – Marger, papirretning og størrelse, spalter, topp- og bunntekst, dokumenttema
Språkverktøy – Stave- og gramatikkontroll, synonymordbok, dato- og klokkeslett
Utskrift – Forhåndsvisning, utskriftsformat, konvolutter og etiketter
Tabeller – Utforming, merking, innsetting og sletting, flytting og kopiering, høyde og bredde, justering
Illustrasjoner – Utklipp, bildefiler, tekstbryting og plassering, formatering, tekstbokser, Arbeid med objekter, SmartArt, Diagram
Fletting – Utskriftsfletting, hoveddokument, datakilde, innsetting av flettefelt, fletting

 

«MICROSOFT WORD - LEVEL 2»
word_2013.jpg

Versjon:                Alle
Forkunnskaper:   Kunnskap tilsvarende "Microsoft Word - Level 1"
Varighet:              8 timer, fordelt over flere økter

Kurset gir en kunnskap om programmets avanserte funksjoner og en går i dybden av disse. Kursdeltaker vil få en kunnskap om de ulike mulighetene innen dette programmet og en vil lære å bruke programmet på en effektiv måte.

Aktuelle tema

Avansert formatering – Stiler, overskriftsnummerering, teksteffekter, kantlinjer og skyggelegging
Sideoppsett – Inndelinger, spalter, topp- og bunntekst, dokumenttema
Tekstverktøy – Autokorrektur, fortløpende autoformatering, byggeblokker, dokumentegenskaper, felt
Referanser – Bildetekster, fotnoter og sluttnoter, bokmerker, innholdsfortegnelse
Disposisjon og utskrift – Dokumentkart og miniatyrbilder, disposisjon, hovuddokument, utskriftsalternativer
Illustrasjoner – Bildebehandling, tekstbokser, SmartArt, diagram
Tabeller – Tabeller, sortering, beregninger, kobling og innebygging
Maler og skjema – Lage en mal, redigere en mal, sette inn en innholdskontroll
Fletting – Utskriftsfletting, hoveddokument, datakilde, redigering av datakilde, innsetting av flettefelt
Forberedelse og gjennomgang – Merknader, sporing av endringer, passordbeskyttelse, dokumentegenskaper, publisering og eksport

 

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne for informasjon om hva vi kan bistå deg og din bedrift med.

Daglig leder & instruktør

Therese Frøystad Igesund

+47 915 25 978
therese@exlevel.no