Kurs Konsulenttjenester Digital annonsering Referanser Kontakt

Menu

«MICROSOFT EXCEL - LEVEL 1»

excel_2013.jpg

Versjon:               Alle
Forkunnskaper:  Grunnleggende bruk av Excel
Varighet:              8 timer, fordelt over flere økter

Gjennom kurset vil en lære å utnytte basisfunksjonene i Microsoft Excel på en effektiv og brukervennlig måte og på denne måte få god utnyttelse av programvaren. En vil også få et innblikk i de mange muligheter som ligger i programmet relatert til ulike arbeidsområder.
Ved våre bedriftsinterne kurs blir kursinnholdet tilpasset ytterligere i forhold til behovet til den aktuelle bedrift, både i forhold til de ansattes kvalifikasjoner innen Microsoft Excel og arbeidsområde.

 

Aktuelle tema

Oppsett – Alternativer, visninger, nye arbeidsbøker, statuslinjen, lagring
Programvinduet – Hurtigverktøylinjen, kategorien Fil, båndet, navigering
Redigering – Merking, flytting, kopiering, innsetting, sletting, søking og erstatning
Formler – Bruk av formler, autofyll, cellereferanser
Formatering – Skrift- og tallformatering, tema, cellestiler, betinget formatering, bredde og høyde
Funksjoner – Summering, minst, størst, antall, hvis, gjennomsnitt
Diagram – Utforming av diagram, formatering av diagram, diagramelement, sparkline-grafikk
Flere regneark – Merking, redigering, innsetting, sletting, referering, endring av arkfaner
Lister og tabeller – Sortering, tabeller, filtrering, deling og frysing
Utskrift – Forhåndsvisning, retning, størrelse, skalering, topp- og bunntekst

 

«MICROSOFT EXCEL - LEVEL 2»
excel_2013.jpg

Versjon:                 Alle
Forkunnskaper:     Kunnskaper tilsvarende "Microsoft Excel, Level 1"
Varighet:                8 timer, fordelt over flere økter

Dette er et kurs på et viderekommende nivå med fokus på utførelse av mer avanserte funksjoner i programmet. Kursdeltaker vil få en dybdeforståelse innen de ulike funksjonene i programmet og på denne måten lære å utnytte programmet på en best mulig måte i forhold til det gitte arbeidsområdet. En vil lære god arbeidsmetodikk og hvordan utarbeide brukervennlige filer.
Ved våre bedriftsinterne kurs blir kursinnholdet tilpasset ytterligere i forhold til behovet til den aktuelle bedrift, både i forhold til de ansattes kvalifikasjoner og arbeidsområde.

 

Aktuelle tema

Oppsett - Alternativer, visninger, nye arbeidsbøker, statuslinjen, lagring
Avansert formatering – Tema, cellestiler, betinget formatering, egendefinerte tallformat
Referanser og formler – Navngiving av celler, cellereferanser, sporing, konsolidering av data
Mer avanserte funksjoner – Dato og tid, matematiske, statistiske, tekst, økonomiske, oppslag- og referanse, database, logiske
Diagram – Utforming av diagram, formatering, sparkline-grafikk, diagramelement, kombinasjonsdiagram
Lister og tabeller – Sortering, tabeller, filtrering, deling og frysing, gruppering og disposisjon
«Hva skjer hvis»-spørsmål – Trendlinjer, målsøking, scenarier
Datautveksling – Koblinger og innebygging, import av data, andre filformat, hyperkoblinger
Samarbeid - Merknader, datavalidering, egenskaper, samarbeid om en arbeidsbok
Pivot – Pivottabeller, pivotdiagram
Maler – Maler, brukerinformasjon og filplassering, tilpasning av bandet

 

«MICROSOFT EXCEL - LEVEL 3»
excel_2013.jpg

Versjon:                 Alle
Forkunnskaper:     Kunnskap tilsvarende "Microsoft Excel, Level 2"
Varighet:                8 timer, fordelt over flere økter

Dette er kurset for den som ønsker å fordype seg i spesielle temaer på et avansert nivå. Kurset har en praktisk tilnærming og instruktør veileder hver enkelt kursdeltaker.
 

Aktuelle tema

Avansert formatering – Tema, cellestiler, betinget formatering, egendefinerte tallformat
Referanser og formler – Navngiving av celler, cellereferanser, sporing, konsolidering av data
Avanserte funksjoner – Matematiske, statistiske, økonomiske, oppslag- og referanse, database
Diagram – Utforming av diagram, formatering, kombinasjonsdiagram
Lister og tabeller – Tabeller, filtrering, gruppering og disposisjon
«Hva skjer hvis»-spørsmål – Trendlinjer, målsøking, scenarier
Datautveksling – Koblinger og innebygging, import av data, andre filformat, hyperkoblinger
Samarbeid - Merknader, datavalidering, egenskaper, samarbeid om en arbeidsbok
Pivot – Pivottabeller, pivotdiagram
Maler – Maler

 

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne for informasjon om hva vi kan bistå deg og din bedrift med.

Daglig leder & instruktør

Therese Frøystad Igesund

+47 915 25 978
therese@exlevel.no