Kurs Konsulenttjenester Digital annonsering Referanser Kontakt

Menu

Bedriftsinterne kurs
Med fokus på skreddersøm

Microsoft Office er et arbeidsverktøy som blir benyttet daglig av bedrifter innen ulike bransjer.
Det viser seg at mange ikke har kjennskap til mulighetene innen de ulike programmene og hvordan ha en effektiv bruk. 

«Skreddersøm» og «effektiv samhandling i Microsoft Office» er fokusområder i leveransen til Exlevel. Dette gir stor gevinst for den enkelte bedrift i form av effektivisering og forbedring av kommunikasjon, tidsbesparelse, forbedret arbeidsmetodikk samt større utnyttelse av programmene. 

Bedriftsinterne kurs blir tilpasset av Exlevel både i forkant og under gjennomføring. Gjennom kvalifiserte instruktører leverer Exlevel en pedagogisk tilnærming hvor tema er tilpasset inn mot aktuelle problemstillinger relatert til de ansattes arbeidsområder og rutiner. Exlevel er fleksible i forhold til gjennomføringsmodell og kan avholde kurs på dagtid, ettermiddag eller kveld. Kursene avholdes ved den aktuelle bedrifts lokaler eller ved kurslokaler til Exlevel.

Kurskatalog - Høsten 2016

En-til-en opplæring

Exlevel kan tilby en-til-en opplæring der opplæringen blir gjennomført for en person av gangen. Vi opplever økt etterspørsel av denne type opplæring fra bedrifter med ansatte som har behov for opplæring innen spesifikke arbeidsoppgaver som følger stillingen til den ansatte. Opplæringen vil gjennomføres hos kunden eller om ønskelig ved lokaler til Exlevel AS. 

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne for informasjon om hva vi kan bistå deg og din bedrift med.

Daglig leder & instruktør

Therese Frøystad Igesund

+47 915 25 978
therese@exlevel.no